Podrezávanie muriva

Podrezávanie muriva domov sa vykonáva v prvej škáre v úrovni základu alebo nad úrovňou podlahy, reže sa cez celú šírku muriva. Do zarezanej a vyčistenej špáry sa vloží hydroizolačná fólia so vzájomným preložením 7-10 cm. Po vložení hydroizolačnej fólie sa murivo zachytí pomocou statických klinov a aplikuje sa cementová malta. Nevýhodou tejto metódy je vyššia prašnosť.

Podsekávanie muriva

Podsekávanie muriva domov sa vykonáva predovšetkým u muriva zo skaly alebo hliny. Pri tejto metóde sa v murive vysekajú otvory cez celú hrúbku steny v dĺžke 50 až 100 centimetorv, pričom dĺžka vysekaného otvoru záleží od pevnosti muriva. Po vyčistení sa dno v otvore vyrovná cementovou maltou, vloží sa hydroizolačná fólia, otvor sa zamuruje a v poslednom kroku sa natlčú statické kliny.

Čo je hydroizolácia?

Hydroizolácia, ako napovedá už názov, zabraňuje ďalšiemu postupu vlhkosti do muriva, čo je veľmi žiadúce. Najčastejšie sa používajú materiály na bázi PVC pásov a fólii. Osadené hydroizolačné pásy by mali presahovať aspoň 7 až 10 centimetrov.


Podrezávanie domov a múrov vykonávame už viac ako 14 rokov a na našu prácu s môžete pozrieť vo Fotogalérii.

Zaoberáme sa prevažne podrezávaním vlhkých múrov proti zemnej vlhkosti, kompletnou, ale aj čiastočnou rekonštrukciou starších domov a bytov.

Copyright © 2009-2018 podrezavanie-murov.sk Všetky práva vyhradené.